Pocetna strana
...za studente / predavači

Mjesto i datum rođenja: 11.oktobar 1954, Danilovgrad, Crna Gora
Adresa:
Jovana Tomasevica 37, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon:
+382 20 241 138
Fax:
+382 20 241 757
e-mail:predragi@ac.me

Obrazovanje

Osnovnu skolu i gimnaziju zavrsio je u Titogradu, a na Ekonomskom fakultetu u Titogradu, kao odlican student, diplomirao je 1997. god. Od 1978. godine radio je kao asistent i naucni saradnik na Institutu za drustvena i ekonomska pitanja, pri Ekonomskom fakultetu u Titogradu. Postdiplomske studije zavrsio je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gdje je 1990. godine odbranio doktorsku disertaciju.


Zvanje i predmeti

Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici radio je kao asistent, nau
cni saradnik, docent i vanredni profesor. Obavljao je duznost prodekana za naucno-istrazivacki  rad i finansije. Dva puta bio je biran za dekana Ekonomskog fakulteta (1996-2000). Obavljao je duznost prorektora Univerziteta Crne Gore. U intervalu od 2001. do 2003. godine  obavljao je duznost Ministra prosvjete i nauke Republike Crne Gore. Sef je katedre za Ekonomiku preduzeca, rukovodilac Poslovne Skole pri Ekonomskom fakultetu i ko-rukovodilac usmjeravajuce oblasti Menadzment. Kao redovni profesor predaje predmete: Principi strategijskog upravljanja i Trgovinski menadzment.


Publikacije i radovi

Objavio je vi
se strucnih radova u obliku monografija, studija, clanaka i referata, koji su izlagani na domacim i međunarodnim skupovima.

Knjige

''Strategija distribucije'' , 1996, Ekonomski fakultet-Podgorica, autor

"Razvoj Crne Gore '' , 1995, Institut za druStveno-ekonomska istrazivanja, koautor

''Ekonomska i poslovna enciklopedija '', 1991, Savremena administracija, koautor

''Inovacije u trgovinskom menadzmentu '', 2002, Ekonomski fakultet-NiS, koautor

"Principi marketing menadzmenta u trgovini '', 2002, Ekonomski fakultet-Podgorica, autor

"Strategijski menadžment" , 2007. Ekonomski fakultet –Podgorica , autor

 
I godina
05.03.2013
Mozete preuzeti materijale sa vježbi iz Statistike od prethodne nedjeljeOpširnije
II godina
05.03.2013
Casovi vjezbi iz predmeta Privredni sistem za obje grupe ce se odrzati u srijedu u terminu 11.30-13.05Opširnije
III godina
04.03.2013
Predavanja iz predmeta Organizaciono ponašanje od utorka, 05.03. se odlažu. Novi termin će biti naknadno objavljen.Opširnije
IV godina
05.03.2013
Prvi elektronski test iz predmeta Ekonomija rada i socijalna politika ce se odrzati 29.03. u sali Gorica prema sljedecem rasporedu: studenti sa brojem indeksa 07/09-222/09 u 15.30 h studenti sa brojem indeksa 233/09-517/09 u 15.50 h studenti sa brojem indeksa 540/09-79/100 u 16.10 h Opširnije
Opšte
05.03.2013
Mozete preuzeti materijale sa vježbi iz Statistike od prethodne nedjeljeOpširnije
Copyrigth © Ekonomski fakultet - Podgorica
Developed by: DaniloD, OgnjenM - Lutrex